دکتر خنیفر در جلسه تکریم و معارفه مدیر کل حقوقی دانشگاه:
روح لطیف قانون را در قضاوت ها اجرا کنیم

 

 

دکتر خنیفردر مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حقوقی دانشگاه با اشاره به سختی کار قضاوت گفت: قانون خشک و کار قضاوت مشکل است اما ما می توانیم با مطالعه دقیق قوانین را هم خوب اجرا کنیم  و هم رضایت ذینفعان را به دست آوریم.

وی تاکید کرد: باید روح لطیف قانون را در قضاوت ها اجرا کنیم.            

سرپرست دانشگاه فرهنگیان در ادامه با تجلیل از خدمات اردستانی و تشکر از زحمات وی در سال های اخیر دکتر نصرآبادی را بعنوان مدیر کل حقوقی دانشگاه منصوب و معرفی کرد.

شایان ذکر است نصرآبادی از کارشناسان حقوقی دانشگاه فرهنگیان و دارای مسئولیت های متعدد اجرایی در دستگاه های دیگر نیز بوده است.

 

 

 


| شناسه مطلب: 100733

تعداد بازدید: 105 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران