ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (کارشناسی پیوسته)

 به اطلاع میرساند زمان ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  توسط دانشجویان در نیم سال دوم 96 به شرح ذیل می باشد :

 دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته

ارزشیابی اساتید: از تاریخ :970310 لغایت :970401

 دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ  :970326 لغایت 970403


| شناسه مطلب: 106589

تعداد بازدید: 70 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران