ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان مهارت آموزان ماده 28

 به اطلاع میرساند زمان ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  توسط دانشجویان در نیم سال دوم 96 به شرح ذیل می باشد :

 دانشجویان مهارت آموز (ماده 28):

ارزشیابی اساتید: از تاریخ :970310 لغایت :970320

 دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ  :970310 لغایت 970320


| شناسه مطلب: 106591

تعداد بازدید: 81 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران