خلصنا من النار یا رب

یا رب ز تو امشب عطا می طلبم هشیاری و بخشش خطا می طلبم مقبولی روزه و نماز و طاعات از درگه لطفت به دعا می طلبم ===================== سلام هی حتی مطلع الفجر


| شناسه مطلب: 107052

تعداد بازدید: 61 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران