اعلام نمره در سامانه سجفا برای مهارت آموزان 95

به اطلاع مهارت آموزان 95 می رساند نمرات اقدام پژوهی در سامانه گلستان و نمرات گزارشات در سامانه سجفا موجود می باشد ضمن بازدید در صورت اعتراض تا مهلت قانونی اعلام فرمایید ضمنا دستورالعمل های مورد نیاز در قسمت مهارت آموزان قابل دسترسی می باشد

ضمنا توجه مهارت آموزان را به ماده 6 تجدید نظردستورالعمل فعالیتهای فرهنگی معطوف می دارد


| شناسه مطلب: 108100

تعداد بازدید: 76 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران