برگزاری دوره بینش مطهر ویژه اساتید و دانشجویان مرکز

دوره بینش مطهر با همکاری موسسه بینش مطهر و مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در مرکز آموزش عالی امام خمینی ویژه اساتید و دانشجویان به طور جداگانه برگزار می گردد 

1- دوره دارای گواهینامه معتبر از مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی و موسسه بینش مطهرمی باشد

2- سرمایه ثبت شده در این دوره ها 96000 تومان بوده که با هماهنگی های به عمل آمده مبلغ 66000تومان هزینه سرمایه گذاری می باشد

3- کلاسهای آموزشی در مرکز برگزار می گردد

4- درصورت کسب نمره الف در آزمونها مبلغ 26000تومان از سرمایه گذاری ها به افراد عودت داده خواهد شد.

اساتید برای ثبت نام به آقای زهره ای مراجعه نمایند

دانشجویان برای ثبت نام به سرکار خانم سربند علوم تربیتی 96 مراجعه نمایند

 


| شناسه مطلب: 108708

تعداد بازدید: 87 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران