تمدید مهلت بارگذاری آثار مهارت آموزان در سامانه سجفا

پیرو  بخشنامه 400/13931/50000/د مورخ 97/09/18 به اطلاع می رساند مهلت ارسال آثار مهارت آموزان و ثبت نمره توسط اساتید محترم مشاور دوره توانمندسازی فرهنگی مهارت آموزان ماده 28 در سامانه سجفا، از تاریخ 97/10/11 لغایت 97/10/26 تمدید شده است. 
لذا شایسته است استان ها در اسرع وقت به نحو مناسب و مقتضی نسبت به اطلاع رسانی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است پس از اتمام مهلت جبرانی، این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 


| شناسه مطلب: 127316

تعداد بازدید: 149 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران