واریز علی الحساب

قابل توجه دانشجویان محترم    

  با عنایت به دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه کلیه دانشجویان تا مورخه30/8/92بایستی مبلغ000/200/1ریال بابت هزینه جاری ترم، علی الحساب به خزانه واریز نمایند لذا هنگام واریز حقوق آبان ماه با در دست داشتن عابر بانک به امور مالی مرکز مراجعه نمایید.


| شناسه مطلب: 5597

تعداد بازدید: 948 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران