نحوه ثبت نام برای ترم دوم سال تحصیلی 93-92

به اطلاع دانشجویان ورودی بهمن  91 می رساند مراحل ثبت نام نهایی ترم دوم سال جاری بدین ترتیب می باشد

1- انتخاب واحد از طریق سامانه  در روزهای 23 و 24 بهمن ماه

2- دریافت پیرینت انتخاب واحد پس از بررسی نهایی توسط دانشجو

3- ممهور نمودن پیرینت انتخاب واحد توسط امور اداری و مالی

4- تحویل  برگه مهر شده به واحد آموزش جهت بایگانی در پرونده تحصیلی

لازم به ذکر است در صورتی که مراحل فوق اجرایی نگردد از ورود دانشجو به کلاس ممانعت به عمل خواهد آمد

                                                                                          واحد آموزش مرکز


| شناسه مطلب: 8520

تعداد بازدید: 1322 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران