دوره دانش افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در کاشان برگزار شد.

دوره دانش افزایی اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)کاشان برگزار شد.


| شناسه مطلب: 98527

تعداد بازدید: 189 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران