بررسی و تحلیل جامعه مدرن و سنتی همراه با:
نمایش و بررسی فیلم« آن سوی پرچین»

 

 

درجلسه فرهنگی این هفته فیلم «آن سوی پرچین» نمایش داده شد و جناب آقای ناصح به نقد و بررسی آن پرداختند. در این جلسه که با حضور همه دانشجو معلمان و دانشجویان ماده 28 برگزار شد، جامعه سنّتی و مدرن با یکدیگر مقایسه گردید. در جوامع مدرن اقتصاد خیلی مهم است و رکن اساسی جامعه محسوب می شود، ولی در جوامع سنّتی مردم در لحظه زندگی می کنند. در جوامع پیشرفته انسانها قدرت پیش بینی، طراحی و برنامه ریزی دارند . در این جوامع صنعتی شدن در همه سطوح نیازها اتفاق افتاده است، مردم رفاه بیشتری دارند و به کالا و خدمات و منابع به راحتی دسترسی دارند، برای رفع نیازها در این جوامع روابط مشخص و محدود است، همه چیز در خدمت انسان است و انسان در خدمت هیچ چیز نیست.در این جوامع محوریت فرد است هر کس آزاد است هر طوری می خواهد زندگی کند بدون مزاحمت حاکمیت و دموکراسی: قدرت موروثی نیست...


| شناسه مطلب: 99689

تعداد بازدید: 173 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران